Definicja kredytu inwestycyjnego. - standy-reklamowe.com.pl

Definicja kredytu inwestycyjnego.

Jak sama nazwa wskazuje, jest to pożyczka udzielana pod przedsięwzięcia inwestycyjne. Przeznaczana jest głównie na rozwój, modernizację, zakup środków trwałych, powiększenie majątku czy zakup wartościowych papierów długoterminowych. Kredyty inwestycyjne udzielane są przez banki, jeden lub kilka jednocześnie, czyli w tzw. konsorcjum i udzielane są na okres kredytowania dłuższy niż kredyty konsumpcyjne, bo nawet do 15 lat. Warunkiem jego uzyskania jest pozytywna analiza ekonomiczno-finansowa kredytobiorcy, a w większości przypadków wymagany jest wkład własny, co stanowi zabezpieczenie ryzyka kredytowego ponoszonego przez bank. Oznacza to, że bank może zażądać od kredytobiorcy wpłaty własnego kapitału, który określany jest procentowo i oscyluje w granicach od 10 do 20% zależnie od rodzaju, wysokości i czasookresu spłaty zaciąganego kredytu. W praktyce polega to na pomniejszeniu kwoty kredytu o wysokość wkładu własnego, czyli jeśli przyznano nam pożyczkę przykładowo w kwocie 500 000 zł., a bank zażądał 10 % naszego wkładu to "na rękę" otrzymamy wówczas 450 000 zł., a spłacić musimy całość.


Sposób na otrzymanie i spłatę środków z kredytu inwestycyjnego.


Jest kilka możliwości otrzymania pożyczonych pieniędzy. Mogę one zostać przekazane kredytobiorcy jednorazowo w całości lub być wypłacane etapami albo zadziałać jak linia kredytowa, co polega na wypłacaniu udzielonych dostępnych środków w miarę naszych potrzeb. Natomiast spłata kredytu następuje zgodnie z podpisaną umową, a bank przeważnie oferuje dwie możliwości. Jedna z nich to spłata w równych ratach, co oznacza jednakowe płatności w każdym okresie spłaty. Druga możliwość to spłata w równych ratach sumarycznych i ta jest trochę korzystniejsza, bo wiąże się z płaceniem malejących rat, ponieważ odsetki naliczane od są oraz niższego kapitału. Prawie w każdym przypadku kredytu inwestycyjnego, zależnie od umowy, istnieje możliwość wcześniejszej jego spłaty bądź spłaty jednorazowej w dniu wymagalności kredytu.

Słowa kluczowe:kredyty,