Hangery - reklamy wiszące

Reklamy wiszące typu „hanger” mogą być wykonane z tektur litych, falistych lub z kartonu. Jedno lub wieloelementowe. Do zawieszania na sprężynach, żyłkach lub sznurkach.

Hanging ads called „hangers” can be made of solid fibreboard, corrugated board or cardboard; single or multi-element; to be hanged on springs, filaments or strings.

P. P. H. JAWO
ul. Chwaszczyńska 190 D
81-571 Gdynia